Početna

POZIV NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR VIJEĆA PODRUČNOG ODBORA ZAGREB

Poziv za članove Hrvatske komore inženjera građevinarstva, i obavijest da  je Upravni odbor Komore donio odluku o raspisivanju  izbora za predjednika i šest članova Vijeća PO Zagreb. Područni odbor Zagreb obuhvaća Zagrebačku, Sisačko-moslavačku  i Karlovačku županiju i Grad Zagreb.

Opširnije:POZIV NA KANDIDIRANJE ZA IZBOR VIJEĆA PODRUČNOG ODBORA ZAGREB

Stručno savjetovanje u Zagrebu

Seminar u Zagrebu: Provedba stručnog nadzora, vođenje građevinskog dnevnika, završno izvješće nadzornog inženjera te izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sve prema novoj građevinskoj regulative  

Opširnije:Stručno savjetovanje u Zagrebu

Preuzimanje novih pečata ovlaštenih inženjera

Članove Hrvatske komore inženjera građevinarstva, obavještavamo Vas da je, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 25/13.), Hrvatska komora inženjera građevinarstva izradila nove pečate.

Opširnije:Preuzimanje novih pečata ovlaštenih inženjera