Početna

Seminar za pripremu polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora za zaštitu na radu

Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira seminar za pripremu polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu za ovlaštene inženjere građevinarstva, ovlaštene inženjere drugih struka (arhitektonske, strojarske i elektrotehničke) i sve druge zainteresirane osobe. Stručni ispit se polaže po programu i postupku utvrđenim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine. broj 71/14.), a polaže se pred ispitnom komisijom u Ministarstvu gospodarstva.

Kako bi Vam olakšali polaganje ispita Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira pripremni seminar za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I) i za koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) te neposredno dogovara termine polaganja s Ministarstvom gospodarstva.

Seminar će se održati 18. i 19. listopada 2017. godine od 16,00 - 19,30 satiu prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271/1, Zagreb (Chromosov toranj).

Cijena seminara za pripremu polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu (koordinator I i koordinator II): 1.200,00 kn + PDV, uplata se vrši na temelju računa koji će biti dostavljen svim prijavljenim kandidatima.

Navedena cijena uključuje:

  • sudjelovanje na seminaru
  • stručnu literaturu s obrađenim temama seminara
  • praktične informacije vezano za prijavu ispita
  • radionica/ konzultacije 2 sata

Više na web stranici

 

Preuzeto s www.hkig.hr